Rada Budowy

W dniu 9 września 2022 r. odbyła się trzynasta Rada Budowy.

W Radzie uczestniczyli przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Wykonawcy.

Podczas Rady omówiono bieżące postępy prac, zaawansowanie projektu oraz przedstawiono program na następny miesiąc.