Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)