Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)

Rodzaj PodwykonawstwaFirmaZakres umowy
Usługodawca„AUTOSTRADA II" Sp. z o.o.Prace projektowe
Dalszy UsługodawcaG4 GEODEZJA
Sp. z o.o.
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej
Dalszy UsługodawcaGT Projekt
Sp. z o.o. & Co Spółka Komandytowa
Wykonanie dokumentacji w zakresie geotechniki i geologii
Dalszy UsługodawcaDaniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGAWykonanie dokumentacji środowiskowej