Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Za realizację kontraktu odpowiada

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Kierownik Projektu: Iwona Wadecka

tel.:  22 209 24 35

Inżynier kontraktu

AECOM

ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa

Biuro Inżyniera Kontraktu

ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce

tel: +48 22 164 91 00

Inżynier Kontraktu: Ireneusz Grasko

tel: + 48 503 125 622

Specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji: Magdalena Cabaj

 tel: +48 664 410 234

Odcinek Siedlce Zach – Malinowiec (od ok. 561+440 km do ok. 580+190 km)

Wykonawcy

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

tel: +48 22 714 48 00

Biuro Budowy: ul. Artyleryjska 37, 08-110 Siedlce
Dyrektor Kontraktu: Marcin Molik

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

tel: +48 728 436 849

Biura Projektowe

logo_multiconsult_PL

MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

tel: +48 22 246 07 00

Odcinek Malinowiec – w. Łukowisko (od 580+190 km do 598+216 km)

Odcinek w. Łukowisko – Swory (od 598+216 km do 610+722 km)

Wykonawcy

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie

Odcinek Malinowiec - w. Łukowisko o długośći ok. 18 km
Dyrektor Kontraktu: Paweł Wójcik

tel. +48 605 351 972

Odcinek w.Łukowisko - Swory o długości ok. 12,5 km
Dyrektor  Kontraktu: Rafał Grygier

 tel. +48 605 351 972

Biura Projektowe

autostrada_ii

„Autostrada II” Sp. z o.o.

ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice

tel. 32 735 20 55

Odcinek Swory – Biała Podlaska (od 610+722 km do 624+830 km)

Wykonawcy

POLAQUA Sp. z o.o.

ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno

Biuro Budowy: ul. Francuska 52, 21-500 Biała Podlaska

Dyrektor Kontraktu:
Paweł Stach

tel. +48 22 20 17 301

Biura Projektowe

trakt

TRAKT Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice

tel: +48 32 228 12 70

Instytucje zaangażowane w realizację projektu