Przekazanie Placu Budowy

W dniu 19 września 2022 r. odbyło się przekazanie placu budowy w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.